in_nhanh_2014

Thứ tư, Tháng 3 04, 2015

 TẶNG VOUCHER IN NHANH MIỄN PHÍ 100A4 CHO KHÁCH HÀNG TẠI GIA CÔNG TẠI SÁNG TẠO TRẺ ... HOTLINE: 01234. 313.131

 IN-nhanhin-to-roibia_ho_so_folder

IN_BAO_THUin_name_card1in_offset_k 

Thứ bảy, 25 Tháng 12 2010 21:34

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN Mẫu:TB01/AC

Written by  Administrator
Rate this item
(113 votes)

                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Mẫu: TB01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)
                                         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

                         (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

 

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: Ghi tên Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn.

2. Mã số thuế: Ghi theo MST của Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn

3. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ của Doanh nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn

4. Điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách.

5. Các loại hoá đơn phát hành: 

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Hợp đồng đặt in

Tên

MST

Số

Ngày

 

01

Hóa đơn Gía trị gia tăng

 

01GTKT3/001

 

AA/11P

 

 

xxx.000

 

 

0000001

 

 

0xxx000

 

 

xx/xx/2011

CTY TNHH Sáng Tạo Trẻ

 

 

0302288539

 

 

xxxx

 

 

dd/mm/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:.....................................................................................................................................

- Mã số thuế:....................................................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:....................................................................................

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn không ghi cột Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in

........., ngày.........tháng.....năm 2010

 

       NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

     (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 Ghi chú Không in phần này vào TBPH : Chử màu đỏ thay thế nội dung theo Hợp đồng đặt in, Sau khi đặt in xong. Hồ sơ nộp Cơ quan Thuế trước 5 ngày khi bắt đầu sử dụng gồm : 1 bộ hóa đơn mẫu đủ các liên được in chính thức mang số 0000000 có đóng dấu MẪU do Cty in cung cấp cho Qúy khách và 2 bản chính Thông báo phát hành hóa đơn này ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp.Sau khi nộp xong, Quý khách giữ lại 1 bản Thông báo phát hành có xác nhận của Cơ quan Thuế.

Last modified on Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 11:09
Sieu Dang