Các yếu tố Hài hước trong  In ấn và in an Quảng cáo sẽ làm bạn bật cười sản khoái . Trong thế giới in ấn và in an quảng cáo , có những cánh cửa sổ nhỏ bé như đủ để thu hút sự chú ý của khách hàng. Với in ấn hình ảnh thì chúng ta hiểu rằng sự giới hạn của một hình ảnh vẫn còn có nghĩa là các thông điệp truyền tải phải rất mạnh mẽ cô đọng và lôi cuốn hấp dẫn. Nội dung các quảng cáo thường dựa trên sự hài hước để đạt truyền đạt được điều này. Một chiến dịch in ấn quảng cáo hài hước bắt đầu với một ý tưởng buồn cười, nhưng phải được đưa vào cuộc sống với chỉ đạo nghệ thuật và hình ảnh thông minh tuyệt vời.