Tuesday, November 21, 2017
Tuesday, 08 September 2015 17:49

Bảng giá giấy Featured

Rate this item
(1 Vote)

Bảng giá giấy

 

Chỉ phục vụ cho chi nhánh 18 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, Tp.HCM


  • Giấy couche 100gsm khổ 65x86cm     giá:    540.000đ               Tình trạng: Vui lòng liên hệ

  • Giấy couche 120gsm khổ 65x86cm     giá:    640.000đ               Tình trạng: Vui lòng liên hệ

  • Giấy couche 150gsm khổ 65x86cm     giá:    780.000đ               Tình trạng: Có sẵn

  • Giấy couche 200gsm khổ 65x86cm     giá:    800.000đ               Tình trạng: Vui lòng liên hệ

  • Giấy couche 250gsm khổ 65x86cm     giá: 1.320.000đ               Tình trạng: Có sẵn

  • Giấy couche 300gsm khổ 65x86cm     giá: 1.590.000đ               Tình trạng: Có sẵn


  • Giấy couche 250gsm khổ 79x109cm    giá: 2.050.000đ               Tình trạng: Có sẵn

  • Giấy couche 300gsm khổ 79x109cm    giá: 2.450.000đ               Tình trạng: Có sẵn

Last modified on Tuesday, 08 September 2015 18:19
Sieu Dang